Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 01

“1. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL01”
TEKIL01afis

Bilişim eğitiminin neresindeyiz?

 Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı “I.GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL01” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü  Kemal Oğuzman Salonu’nda 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleşen TEKİL01’e akademisyenler ve ilgili sektörlerden profesyoneller katıldı. İki gün süren etkinliğin ilk günü, SOSYO-EKONOMİK BOYUTUYLA BİLİŞİM TOPLUMU”, “EĞİTİM VE BİLİŞİM” , “MEDYA-İLETİŞİM EĞİTİMİ VE BİLİŞİM”başlıklı panellere ayrılırken, ikinci gün öğrencilere açık uygulamalı bir atölye çalışması yapıldı. 11-24 Nisan İnternet Haftası dahilinde düzenlenen TEKİL01 kapsamında, bilgi-iletişim teknolojilerinin eğitim, tasarım-üretim ve kullanım aşamalarının temsilcilerinin buluşturulmasının yanı sıra  mevcut gündemlerin, sorun ve çözümlere dair görüşlerin, gelecek öngörülerinin tartışmaya açılması hedeflendi.

 
 
PROGRAM 
10.30-10.45: Açılış konuşması  
Prof. Dr. Özden Cankaya, Dekan GSÜ İletişim Fakültesi 

10.45-12.00: Sabah oturumu 
 Moderatör: Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu
Video Ses

Pdf

İnternetin ekonomi politiği ve yönetimi
Doç. Dr. Dilruba Çatalbaş, GSÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Video Ses

Pdf

Bilişim toplumunda elektronik iletişim için teknolojik altyapı nasıl kurulmalı? Ercan Yalabık, Türk Telekom Pazarlama Daire Başkanı
Video Ses Pdf Türkiye’de bilişim eğitiminin yaygınlaştırılması ve üniversite eğitimine entegrasyonu çabaları
Prof. Dr. Neşe Yalabık, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

11.45-12.15: Soru-cevap

13.30-15.00: Öğleden Sonra Oturumu I: EĞİTİM VE BİLİŞİM

Moderatör: Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu 

Video Ses Pdf Bilişim çağında bilişim teknolojilerini tasarlayan, üretebilen ve kullanabilen bireyleri nasıl yetiştirebiliriz?
Yard. Doç. Dr. Cem Sütçü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Ana Bilim Dalı
 Video
 Ses
 Pdf Eğitimde bilişim: Eğitim dünyasında yeni teknolojiler nasıl kullanılıyor?
Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı
Video
Ses
Pdf Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üniversite eğitimine entegrasyonu: Dünyadaki ve Türkiye'deki durum
Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Anadolu Üniversitesi

   

 15.00-16.30: Öğleden Sonra Oturumu II: MEDYA-İLETİŞİM EĞİTİMİ VE BİLİŞİM

 Moderatör: Yard. Doç. Dr. Can Bilgili

Video

Ses

Pdf İletişim dünyasında yeni bir alan: Görsel İletişim Tasarımı. Eğitim modelleri, sorunlar, öneriler  
Prof. Dr. Oğuzhan Özcan, YTÜ İletişim Tasarımı Bölümü Kurucusu ve Öğretim Üyesi
 Video  Ses Pdf İletişim eğitiminde insan-teknoloji etkileşimi
Yard. Doç. Dr. Çetin Sarıkartal, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Video

 Ses
Pdf

Profesyonel bilişim sektörü ve eğitim dünyası etkileşimi
Vedat Çakmak, GSÜ İletişim Fakültesi Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Video
Ses
Pdf
İletişimde bilişim teknolojilerinin profesyonel kullanıcı tarafında değerlendirilmesi: Sorunlar, beklentiler
Can Tüzüner, NTVMSNBC

16.00-16.30: Soru-Cevap

 

13 Nisan 2005 Çarşamba

E-GAZETECİLİK ATÖLYESİ

Süre: 1 gün
Yer: Galatasaray Üniversitesi İletişim Kulübü Uygulama Birimi / Bilgisayar Laboratuvarı
Katılımcı sayısı: 10

Can Tüzüner yönetiminde katılımcıların bir gün boyunca e-gazetecilik deneyimini tüm aşamalarıyla yaşamasına olanak tanıyan uygulamalı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.


Tekil 01