Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 02

“2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL02”
tekil02afis

 

“İnternetin özgürlüğü ve internette özgürlükler” 

 
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı, “2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL02”yi düzenledi. Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü  Kemal Oğuzman Toplantı Salonu’nda 03-04 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen TEKİL02’ye akademisyenler ve ilgili sektörlerden profesyoneller katıldı.İki gün sürenetkinliğin ilk günü, “Bilgisayara Erişim ve Bilgisayar Okuryazarlığı” ve “İnternet Özgürlüğünün ve İnternette Özgürlüklerin Korunması” başlıklı iki panel ile, ulusal bir işletim sistemi olarak PARDUS'un tanıtılacağı bir seminere ayrıldı.3 Mayıs 2006 günü “Bilgisayara Erişim ve Bilgisayar Okuryazarlığı” başlığı altında düzenlenecek panelde, yaygın ve sürdürülebilir bir bilgisayar erişimi ve okur-yazarlığının sağlanabilmesi önündeki yerel ve küresel ölçekli sorunlar ve çözüm arayışları örnekler üzerinden tartışıldı. Aynı günün öğleden sonra oturumunda yer alan "İnternet Özgürlüğünün ve İnternette Özgürlüklerin Korunması” başlıklı panelin konusunu ise, internette güvenlik, bilgiye erişim ve haberleşme özgürlüğü eksenindeki problemler oluşturdu.

 
 

PROGRAM 

10.30-10.45: Açılış konuşması  

Prof. Dr. Özden Cankaya, Dekan GSÜ İletişim Fakültesi 

 10.00-12.00: Sabah oturumu: Bilgisayara Erişim ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Video Ses

Pdf

Azgelişmiş Ülkelerdeki Eğitim Sorununun Çözümünde Bilgisayar ve İnternetin Rolü 
Öğr. Gör. Vedat Çakmak, GSÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Video Ses

Pdf

İnternetin Mülkiyeti ve Ücretlendirilmesi: Erişim Temelli Sorunlar ve Türkiye’deki Hukuki Durum  
Uluç Gürkan, Eski Milletvekili, Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Video Ses Pdf Açık Kaynak Kodu Felsefesi ve Bu Felsefeye Uyan Ürün, Teknoloji, Oluş ve Platformlar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Bora Güngören, Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) Seminer Grubu
Video Ses Pdf Bilgisayar Okur-yazarlığı ve Kültürlerarasılık: Tek bir Bilgisayar-Okuryazarlığı Mümkün müdür?   
Araş. Gör. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

13.00-15.00: Seminer: Ulusal İşletim Sistemi: PARDUS, Görkem Çetin, Barış Metin, TÜBİTAK-UEKAE

15.00-16.30: Öğleden Sonra Oturumu: İnternet Özgürlüğünün ve İnternette Özgürlüklerin Korunması

Video Ses Pdf

İnternetin Özgür Bir İletişim Alanı Olabilmesi ve Kalabilmesi Önündeki Yasal ve Ticari Engeller
Esra Arsan, Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri

Video Ses

Pdf

Bilgi Çağında Bilgiye Erişim Özgürlüğünün İşlevleri ve Veri Saklama Hukuku 

Av. Avniye Tansuğ, İvHP - İnternet ve Hukuk Platformu

Video Ses Pdf İnternetin Güvenlik Amaçlı Gözetimi ve Haberleşme Özgürlüğü
Yard. Doç. Dr. Uğur Dolgun, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İİBF

 


Tekil 02