Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 03

“3. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL03”
TEKIL03afis

 

 Web 2.0: Web'de Evrim mi? Devrim mi?

 

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Teknoloji ve İletişim Günleri:TEKİL03"te Web 2.0'ı masaya yatırıldı. Üniversitenin Ortaköy Kampüsü Coşkun Kırca Salonu'nda 18 Nisan'da gerçekleşen TEKİL03'e akademisyenler ve ilgili sektörlerden temsilciler katıldı.
Tekil03 kapsamında "Web 2.0: İnternette Kullanıcı Hükümranlığı. Ne Kadar Gerçek, ne Kadar Ütopya?", "Web 2.0: Türkiye'de Neler Oluyor?" ve "Web 2.0 ile Türkçe Kollektif İçerik Üretimi" başlıklı üç panel düzenlendi.
İlk panelde Web 2.0 kavramı ve uygulamaları, iş dünyasına sunduğu olanaklar, sivil toplum-yurttaş inisiyatiflerine katkısı ve yarattığı yeni toplumsallıklar eksenlerinde tartışıldı. "Web 2.0: Türkiye'de Neler Oluyor?" başlıklı panelde ise öncelikle Türkiye'de Web 2.0 uygulamalarının hukuksal değerlendirmesi sürecinde yaşanan sorunlar irdelendi, ardından Web 2.0 ile bağımsız içerik üretimi ve blogların gazetecilik amaçlı kullanımı ele alındı. "Web 2.0 ile Türkçe Kollektif İçerik Üretimi" başlıklı son oturumda Ekşisözlük ve Wikipedi temsilcileri katılımcılarla buluştu.
 

 

 
 
PROGRAM 
10.00-10.15: Açılış konuşması  
 
Video

Ses

Pdf

Prof. Dr. Özden Cankaya  
Dekan GSÜ İletişim Fakültesi

10.15-11.45: Sabah oturumu: İnternette Kullanıcı Hükümranlığı: Ne Kadar Gerçek, Ne Kadar Ütopya? 
 
Video Ses

Pdf

Web 2.0 Kavramı Neyi İfade Ediyor?
Prof. Dr. Ümit Atabek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Video Ses

Pdf

Web 2.0'ın İş Dünyası için Sunduğu Olanaklar: Mobil İletişim 

Altuğ Acar, Turkcell İş Geliştirme Bölüm Başkanı

Video Ses Pdf Web 2.0'ın Sivil Toplum / Yurttaş İnisiyatiflerine Katkısı
Behçet Envarlı, Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri
Video Ses Pdf Web 2.0'ın Yeni Olanakları ve Yeni Toplumsallıklar
Doç. Dr. Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

11.45-12.15: 

Video

Ses

Pdf Soru-cevap

 

 

 

13.30-15.00: Öğleden Sonra Oturumu I: Web 2.0: Türkiye'de Neler Oluyor?

Video Ses Pdf Web 2.0 Uygulamalarının Hukuksal Değerlendirilmesi Sürecinde Yaşanan Sorunlar
Av. Erden Türkekul
 Video
 Ses
 Pdf

Web 2.0'da Bağımsız Türkçe İçerik
Hasan Yalçınkaya, Pilli Network

Video
Ses
Pdf Türkçe Bloglar ve Gazetecilik Amaçlı Kullanımı
Serhat Ayan

   

 15.30-16.45: Öğleden Sonra Oturumu II: Web 2.0 ile Türkçe Kollektif İçerik Üretimi

Video

Ses

Pdf Ekşi Sözlük  
Kavel Uludoğan (Moderatör), Av. Başak Purut (Praetor)
 Video  Ses Pdf Vikipedi
Deniz Utku, Vikipedi Editörü

16.45-17.15: Soru-Cevap


Tekil 03