Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 04

“4. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL04”
Tekil04

İnternette Siyaset, Siyasette İnternet

 Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı'nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL04'te "İnternet ve Siyaset" tartışıldı. Üniversitenin Ortaköy Kampüsü Coşkun Kırca Salonu'nda 15 Nisan'da gerçekleşen TEKİL04'e akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
TEKİL04, "Web Çağında Siyasal İletişim", "Seçim Kampanyalarında Web Uygulamaları" ve "Web'in Siyasallaşması: Siyasal Söylem ve Eylemin Web'e Taşınması" başlıklı üç oturumdan oluştu.
İlk oturumda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Eser Köker "Web Siyasal İletişime Ne getiriyor?: Parti Siyaseti Uygulamaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Gazeteci Hamza Aktan "Yerleşik İdeolojiler, Web ve Yeni Kitleler" ilişkisini, Beykent Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülüm Şener "Yeni Toplumsal Hareketlerin İnterneti Kullanımı"nı masaya yatırdı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ülbay Aytuna ise "Siyasi Parti Web Sayfalarının Network Yapıları" hakkındaki araştırmalarını sundu.
"Seçim Kampanyalarında Web Uygulamaları" başlıklı ikinci oturumda, Amerika'dan telekonferans bağlantısıyla oturuma katılan George Washington Üniversitesi'nden Süheyl Sökmen, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Seçim Süreci"ni anlattı. "2007 Genel Seçimleri ve Web'de Baskın Oran Kampanyası"nı Meri İzrail, "KKTC'de Seçim ve Referandum Dönemi'nde Web'in Kullanımı"nı Farkyeri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan İşmen aktardı.
"Web'in Siyasallaşması: Siyasal Söylem ve Eylemin Web'e taşınması" başlıklı son oturumda Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe'den Levent Şensever, İHH'dan Aldülkadir Yılmaz ve Vakit Geldi'den Ayşe Çavdar ve Melek Taylan sivil toplum kuruluşu olarak Web'in siyasal söylem ve eylemlerde sunduğu olanaklar konusundaki deneyimlerini paylaştı.

 
 
PROGRAM 
10.00-10.15: Açılış konuşması  
 
Video

Ses

Pdf

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş
Dekan GSÜ İletişim Fakültesi

  
 10.15-11.45: Sabah oturumu: Web Çağında Siyasal İletişim
 
Video Ses

Pdf

Web Siyasal İletişime Ne Getiriyor? : Parti Siyaseti Uygulamaları
Prof. Dr. Eser Köker, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Video Ses

Pdf

Yerleşik İdeolojiler, Web ve Yeni Kitleler

Hamza Aktan

Video Ses Pdf Yeni Toplumsal Hareketlerin İnterneti Kullanımı
Yard. Doç. Dr. Gülüm Şener, Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü
Video Ses Pdf Siyasi Parti Web Sayfalarının Network Yapıları
Yard. Doç. Dr. Nazlı Ülbay Aytuna, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

11.45-12.15: 

Video

Ses

Pdf

Soru-cevap

 

 


13.30-15.00: Öğleden Sonra Oturumu I: Seçim Kampanyalarında Web Uygulamaları

Video Ses Pdf 2007 Genel Seçimleri ve Web'de Baskın Oran Kampanyası
Meri İzrail
 Video
 Ses
 Pdf

Barack Obama ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri?
Süheyl Sökmen, George Washington Üniversitesi

   

15.00-16.30: Öğleden Sonra Oturumu II:  Web’in Siyasallaşması: Siyasal Söylem ve Eylemin Web’e Taşınması

Video

Ses

Pdf Vakit Geldi Girişimi  
Melek Taylan, Ayşe Çavdar
 Video  Ses Pdf Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi
Levent Şensever

Video

 Ses
Pdf

İHH: İnsani Yardım Vakfı 
Abdülkadir Yılmaz, Web Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.30: 

Video

Ses

Pdf

Soru-cevapTekil 04