Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 06

“6. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKIL06”
Tekil06
Cep Telefonundan Mobil Iletisime: Yarin artik Bugün mü?

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı tarafından 13 Nisan 2010'da  altıncısı düzenlenen Teknoloji ve İletişim Günleri'nde (TEKİL 06) mobil iletişimin toplumsal sonuçları ve sektördeki gelismeler tartışıldı. TEKİL 06'ya her yıl oldugu gibi bu yıl da sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar, düzenleyici kurum temsilcileri ve teknoloji profesyonelleri katıldı. Tüm gün süren ve iki oturum şeklinde gerçekleşen etkinliğin sabah oturumunda mobil iletişimin toplumsal sonuçları ve gelecek beklentileri akademisyenler ve düzenleyici kurumun katılımıyla masaya yatırıldı. Sabah oturumunun açılışını Dr. Osman Köroglu "Mobil İletişimde İçerik, Arayüz ve Kullanici Deneyiminin Evrimi" başlıklı sunumuyla yaptı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Basaran Özdemir "Alternatif Sivil Toplumdan Denetim Toplumuna Mobil İletişimle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni Toplumsallıklar"ı ele aldı. Galatasaray Üniversitesi'nden Dr. Ceren Sözeri "Medya Gruplarının Mobil İletişim Stratejileri"ni tartışırken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan Dr. T. Ayhan Beydoğan "Mobil Iletişimle İlgili Konularda Yapılan Hukuki Düzenlemeler ve Gelecek Öngörüleri" hakkında bilgi verdi.
TEKİL 06'nin ögleden sonra oturumunun başlığı "Türkiye'de Mobil İletişimde İçerik ve Pazarlama"ydı. Turkcell Mobil Pazarlama ve Reklam Bölümü Yöneticisi Melis Türkmen mobil pazarlama ve reklam konusunda stratejilerini, Vodafone Türkiye Mobil Pazarlama Kıdemli Müdürü Emre Kanaat ise mobil pazarlamada yerel ve uluslararasi deneyimlerini aktardı. Mobil iletişimde içeriğin medya ayagını NTV Yeni Medya İş Geliştirme Müdürü Eray Endeş, uygulama tasarımı ve geliştirme kısmını, Parkyeri İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Barış Ala anlattı. Google Istanbul Teknoloji Sektörü Direktörü Sedat Kiliç ise mobil içerik ve internet ilişkisini ortaya koydu.
  
PROGRAM 
Video Ses Pdf Açılış Konuşması
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper, Galatasaray Üniversitesi Iletisim Fakültesi Dekani

  

10.00-11.40: Sabah oturumu: Mobil Iletisim ve Toplum: Mevcut Durum, Gelecek Beklentileri
Video Ses

Pdf

Mobil İletişimde Içerik, Arayüz ve Kullanıcı Deneyiminin Evrimi
Dr. Osman Köroglu, Fatih Üniversitesi Isletme Bölümü Ögretim Üyesi

Video Ses

Pdf

Alternatif Sivil Toplumdan Denetim Toplumuna Mobil İletişimle Birlikte Ortaya çıkan Toplumsallıklar

Doç Dr. Funda Başaran Özdemir, Ankara Üniversitesi Iletisim Fakültesi Ögretim Üyesi

Video Ses Pdf Medya Gruplarının Mobil İletişim Stratejileri
Dr. Ceren Sözeri, Galatasaray Üniversitesi Iletisim Fakültesi Ögretim Üyesi
Video Ses Pdf Mobil İletişimle İlgili Konularda Yapılan Hukuki Düzenlemeler ve Gelecek Öngörüleri
Dr. Ayhan T. Beydoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Yönetim Kurulu Üyesi
  
  
1.45-12.15: Soru-cevap

13.30-16.00: Ögleden Sonra Oturumu I: Türkiye'de Mobil Iletisimde Içerik ve Pazarlama  

Video

Ses

Pdf

Mobil Pazarlama ve Reklam
Melis Türkmen, Turkcell Mobil Pazarlama ve Reklam Bölümü Yöneticisi

Video

Ses

Pdf

Mobil Pazarlamada Uluslararası ve Yerel Deneyimler
Emre Kanaat, Vodafone Türkiye Mobil Pazarlama Kıdemli Müdürü

Kahve Molasi
Video Ses Pdf
Mobil Medyada İçerik Üretimi  
Eray Endes, NTV Yeni Medya Is Gelistirme Müdürü
Video Ses Pdf
Mobil Medya için Uygulama Tasarımı ve Geliştirme
Barış Ala, Parkyeri İş Geliştirme ve Strateji Direktörü
Video Ses Pdf

Mobil İçerik Üretimi ve Internet
Sedat Kılıç, Google Istanbul Teknoloji Sektörü Direktörü

 

 

 

Video Ses Pdf

Mobil Pazarlama ve Reklam
Melis Türkmen, Turkcell Mobil Pazarlama ve Reklam Bölümü Yöneticisi

 Video  Ses  Pdf

Mobil Pazarlamada Uluslararasi ve Yerel Deneyimler
Emre Kanaat, Vodafone Türkiye Mobil Pazarlama Kidemli Müdürü


Tekil 06