Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 05

“5. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL05”
TEKIL05_poster

Enformasyon Çağında Televizyon: IPTV

 Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı'nın beşincisini düzenlediği Teknoloji ve İletişim Günleri'nde (TEKİL 05) bu yıl Enformasyon Çağında Televizyon: IPTV masaya yatırıldı. Üniversitenin Ortaköy Kampusu Coşkun Kırca Salonu'nda 16 Nisan'da gerçekleşen TEKİL 05'te sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar, düzenleyici kurum temsilcileri ve teknoloji profesyonelleri bir araya geldi.
GSÜ-HA (İstanbul). Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı'nın İnternet Haftası'nda düzenlediği 5. Teknoloji ve İletişim Günleri:TEKİL 05, "Yeni Medya ve Toplum: Olanaklar ve Tehditler" ile "IPTV Televizyonu Nasıl Dönüştürüyor? Türkiye IPTV'nin Neresinde?" başlıklı iki oturumdan oluştu.
İlk oturumda Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir "Bilişim ve Telekomünikasyon Endüstrilerindeki Teknolojik Değişimi ve Yeni Ekonomiyi Nasıl Anlamalıyız?", Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Geray; "Yeni Medya Düzeninin Siyasalarının Yerel Teknoloji Yeteneği Edinmeye Etkisi" başlıklı sunumlarıyla kapsamlı bir çerçeve çizdi. Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper "Kamu Yayıncılığından İzle-Öde Toplumuna Televizyon Deneyimimizi Şekillendiren Etkenler Nelerdir?" sorusuna cevap ararken Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan Yılmaz Kesmeci "IPTV'nin Yayıncılık Lisansı ve Denetim Konularında Nasıl Bir Düzenlemeye İhtiyaç Var?" konusunda katılımcıları aydınlattı.
TEKİL 05'in öğleden sonra oturumunda Bilişim Danışmanı Atıf Ünaldı "Dünyada IPTV Uygulamalarındaki Yönelimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler Nelerdir?, Superonline'dan Savaş Ünsal "Türkiye'de IPTV'ye Geçişin Altyapısı Yeterli mi? Neler yapılmakta, Neler Yapılmalı?" konulu sunumlarıyla mevcut durumu analiz ettiler. Ardından Ericsson'dan Özkan Serin, "IPTV'nin Bugünü, Yarını ve İş Modellerine Etkisi" ni, Digitürk Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berkman Çavuşoğlu "IPTV'ye Geçişte Mevcut Sayısal Platformlara Düşen Roller"i tartıştı. Son olarak Zap Medya'dan Uğur Şeker ise "IPTV Reklam, Ölçümleme ve Medya Planlama Alanlarında Neler Vaadediyor?" konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardı.

 
 
PROGRAM 

Video Ses Pdf 2005'ten 2009'a GSÜ Teknoloji ve İletişim Günleri (TEKİL)
Yard. Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

10.00-11.40: Yeni Medya ve Toplum: Olanaklar ve Tehditler

Video Ses

Pdf

Bilişim ve Telekomünikasyon Endüstrilerindeki Teknolojik Değişimi ve Yeni Ekonomiyi Nasıl Anlamalıyız?
Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Video Ses

Pdf

Yeni Medya Düzeninin Siyasalarının Yerel Teknoloji Yeteneğe Edinmeye Etkisi Prof Dr. Haluk Geray, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Video Ses Pdf Kamu Yayıncılığından İzle-Öde Toplumuna Televizyon Deneyimimizi Şekillendiren Etmenler Nelerdir?
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Video Ses Pdf IPTV'nin Yayıncılık Lisansı ve Denetim Konularında Nasıl Bir Düzenlemeye İhtiyaç Var?
Yılmaz Kesmeci, RTÜK: Tahsisler Daire Başkanı

11.45-12.15: Soru-cevap

13.00-15.00: Öğleden Sonra Oturumu I: IPTV Televizyonu Nasıl Dönüştürüyor? Türkiye IPTV'nin Neresinde?

Video Ses Pdf Dünyada IPTV Uygulamalarındaki Yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek Dersler Nelerdir?
Atıf Ünaldı, Bilişim Danışmanı
 Video
 Ses
 Pdf

Türkiye'de IPTV'ye Geçişin Altyapısı Yeterli mi? Neler Yapılmaktı? Neler Yapılmalı?
Savaş Ünsal, Superonline

Video
Ses
Pdf IPTV'nin Bugünü, Yarını ve İş Modellerine Etkisi
Özkan Serin, Ericsson
Video Ses Pdf IPTV'ye Geçişte Mevcut Sayısal Platformlara Düşen Roller
Berkman Çavuşoğlu, Digiturk
Video Ses Pdf IPTV' Reklam, Ölçümleme ve Medya Planlama Alanında Neler Vadediyor?
Uğur Şeker, Zap Medya

15.00-15.30: Soru-Cevap


Tekil 05