Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 07

“7. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKIL07”
Tekil_Afis_1

Yayıncılıkta Yeni bir Dönem: E-Kitap
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı’nın İnternet Haftası’nda düzenlediği 7. Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL 07’de her yıl olduğu gibi sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar, düzenleyici kurum temsilcileri ve teknoloji profesyonelleri katılacak ve yayıncılığın geleceği masaya yatırıldı.

“E-Kitap: Mevcut Durum, Gelecek Beklentileri” başlıklı sabah oturumunda ilk olarak Kebikeç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Bilkent Üniversitesi konuk öğretim üyesi Kudret Emiroğlu papirüsten e-kitaba kitabın evrimini anlattı. Yayıncılık endüstrisindeki değişimi Galatasaray Üniversitesi’nden Dr. Tolga Çevikel “E-Kitap ve Kişisel Yayıncılık 2.0” başlıklı sunumuyla tartışırken yazar ve okuyucu ilişkilerindeki dönüşümü Bilgi Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Erkan Saka analiz etti. E-kitapla ilgili konularda mevcut uygulamalar, hukuki düzenlemeler ve gelecek öngörüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı’ndan Kültür ve Turizm Uzmanı Oral Akyol tarafından aktarıldı.
Öğleden sonraki ilk oturumun başlığı “Dünyada ve Türkiye’de E-Kitap”tı. Konunun küresel pazardaki yansımaları Halil Aksu, Türkiye’deki e-kitap pazarı ve gelecek öngörüleri İdefix Genel Müdürü Mehmet İnhan tarafından ortaya konuldu. E-kitabın fikri haklar boyutu Bilgi Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr.Yalçın Tosun tarafından ele alınırken Kindle & Nook & Sony Reader Türkiye Kullanıcıları Grubu’ndan Burak Gül farklı e-kitap okuyucuları ve işlevleri hakkında bilgi verdi.Tekil 07’nin son oturumunda yayıncılık alanındaki yeni deneyimler tartışıldı. Can Yayınları Yöneticisi Can Öz geleneksel yayıncılık anlayışındaki değişimi irdeledi. Yazar ve Alt Kitap E-Yayınevi Kurucusu Murat Gülsoy e-kitap’ın yazarlar için nasıl bir mecra olduğu konusunu tartışırken okuyucu kanadından başarılı bir blogger olan Çağlayan Şevik kitap kurtları için bu yeni mecrayı yorumladı.

Galatasaray Üniversitesi 7. Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL07

PROGRAM 

Video

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper, Galatasaray Üniversitesi Iletisim Fakültesi Dekani

   

10.00-11.40: Sabah oturumu: E-Kitap: Mevcut Durum, Gelecek Beklentileri


Video

Papirüsten E-Kitaba Kitabın Evrimi
Kudret Emiroğlu, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Konuk Öğretim Üyesi ve Kebikeç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Video

E-Kitap ve Kişisel Yayıncılık 2.0

Dr. Tolga Çevikel, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Video

E-Kitap Yazar-Okuyucu İlişkisini Nasıl Değştiriyor?
Yard. Doç. Dr. Erkan Saka, Bilgi Üniversitesi Iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Pdf

Video


E-Kitapla İlgili Konularda Mevcut Uygulamalar, Hukuki Düzenlemeler ve Gelecek Öngörüleri
Oral Akyol, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Uzmanı
    

Video

Soru-Cevap

Öğleden Sonra Oturumu I - 13.30-15.00: “Dünyada ve Türkiye’de E-Kitap”

Pdf

Video


Küresel E-Kitap Pazarı: Mevcut Durum, Gelecek Öngörüleri

Halil Aksu, Gartner Türkiye, Yönetici Ortak

Pdf

Video


Türk E-Kitap Pazarı: Mevcut Durum, Gelecek Öngörüleri

Mehmet İnhan, İdeefix Genel Müdürü

Video

Fikri Haklar ve E-Kitap

Yard. Doç. Dr. Yalçın Tosun, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Pdf

Video


Farklı Okuma Cihazları, Farklı Formatlar: E-Kitap Okuyucular
Burak Gül, Kindle & Nook & Sony Reader Türkiye Kullanıcıları Grubu Kurucusu ve Yöneticisi
    

Video

Soru-Cevap

Öğleden Sonra Oturumu II - 15.30-17.00: “Dünyada ve Türkiye’de E-Kitap”

Video

Geleneksel Yayıncılık ve E-Kitap

Can Öz, Can Yayınları Yöneticisi

Video

Yazarlar için Yeni bir Mecra: E-Kitap

Murat Gülsoy, Yazar ve ALTKitap E-Yayınevi Kurucusu

Video

Kitap Kurtları için Yeni Bir Mecra: E-Kitap

Çağlayan Çevik, Gazeteci ve Blog Yazarı

    

Video

Soru-Cevap


Tekil 07