Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 09

“9. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKIL09”
tekil_09_web

Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı  tarafından düzenlenen Galatasaray Üniversitesi Teknoloji ve İletişim Günleri’nin (TEKİL09) dokuzuncusu 24-25 Nisan tarihlerinde GSÜ Kampüsü Aydın Doğan Salonu’nda gerçekleştirildi. Türk iletişim ve teknoloji sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılacağı etkinlikte bu yılın teması "Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik" olarak belirlenmişti.

İki gün süren etkinliğin katılımcıları, Galatasaray Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin, "Engelsiz Bilişim Platformu" gibi konuyla ilgili önemli STK temsilcilerinin ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcilerinin açılış oturumunda yapacağı konuşmaların yanı sıra, kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik odaklı birçok panel ve atölye çalışmasına katıldı ve teknoloji alanında son dönemde öne çıkan bu başlıklarla ilgili en güncel yaklaşımlardan haberdar oldu.

Turkcell, Garanti Bankası ve Hepsiburada gibi dijital dünyanın farklı temsilcileri ile kullanılabilirlik araştırma-eğitim firmaları ve tasarım-geliştirme firmalarından temsilcilerin de katıldığı panellerde kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirliğe dair sektörün benimsediği yaklaşım ve yöntemler ilk ağızdan paylaşıldı.

Etkinliğin ikinci gününde “Engelsiz Bilişim Platformu” ve “Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği (UXPA) İstanbul Birimi” işbirliğiyle ilgili uzmanların yönetiminde Türkiye’de ilk kez bir “Erişilebilirlik Atölyesi” düzenlendi. Bu atölye kapsamında daha önceden seçilen bir kamu sitesinin engelli kullanıcılar için ne seviyede erişilebilir olduğu uluslararası standartlara bağlı kalarak tespit edilecek ve raporlandı. 

TEKIL09'de yapılan konuşmaların video görüntüsüne ve yapılar sunumlara aşağıda ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

"ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYESİ" sonucunda hazırlanan rapora aşağıda ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Üniversitesi 9. Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL09

PROGRAM

24.04.2013 ÇARŞAMBA

Açılış

Açılış Konuşması
Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi Iletisim Fakültesi Dekani

 

SABAH OTURUMU - 10.00-12.00:

Video

Pdf

Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik: Genel bir Değerlendirme

Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı

Video

Pdf

Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Eğitimi Üzerine: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Disiplininden bir Bakış

Yard. Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü

Yard. Doç. Dr. Murat Perit Çakır, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü

Video

Video

Pdf


Türkiye’de Erişilebilirlik: Erişilebilir Web için neler yapılmalı?

Mustafa Özhan Kalaç, Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Celal Bayar Üniversitesi

Video


Pdf

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Engelsiz Erişim: BTK'nın Rolü ve Görevleri

Tuncay SÜRÜCÜ, Bilişim Başuzmanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı

Türkiye'de Kullanıcı Deneyimi: Mevcut Durum, Gelecek Beklentileri

Video

Soru - Cevap

                 

ÖĞLEN YEMEĞİ 12.30-13.30

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU I - 13.30-15.00:

Türkiye’de Kurumlar için Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Kullanıcı Araştırmaları

Video

Pdf


Telekomünikasyon Alanında Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik?

Cem SakaryaTurkcell Ürün ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Birimi Yöneticisi 

Video

Pdf


Çevrim-içi Bankacılık Alanında Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik

Evrim Ersoy, Garanti Bankası İnteraktif İletişim ve Tasarım Yöneticisi

Video


E-Ticaret Alanında Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik

Gürkan Coşkuner, Hepsiburada.com CTO

Video

Soru - Cevap

Kahve Molası: 15.00-15.30

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU II - 15.30-17.00:

Türkiye'de Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Kullanılabilirlik Testi”  (Yuvarlak Masa Toplantısı)

Moderatör: Özgürol Öztürk, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Video

Mustafa Dalcı, Userspots Kurucusu ve Yöneticisi

Koray Yitmen, UX Services 

Aydıncan Ataberk, Etnogram Kurucu Ortağı ve Yöneticisi

Aras Bilgen, Pozitron Proje Yöneticisi

Zeynep Falay von Flittner, Fjord İstanbul

2. Gün _ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE

“ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYESİ”  

“Engelsiz Bilişim Platformu” ve “UXPA İstanbul” işbirliğiyle

Davetli Konuşmacı: 

Yard. Doç. Dr. Yeliz Yeşilada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü

Moderatörler:

  • Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu / Özgürol Öztürk, Galatasaray Üniversitesi

Pdf

Sağlık Bakanlığı Hastane Randevu Merkezi "hastanerandevu.gov.tr" Web Sitesi Erişilebilirlik Uyum Değerlendirme Raporu

Atölye Akışı

1. OTURUM - 09.30-11.00:

Açılış ve Tanışma

Sunum: “Erişilebilirlik nedir? Nasıl ölçülür? Standartlar ve Rehber Kurallar”

 

2. OTURUM - 11.00-13.00:

”Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak gerçekleştirilecek değerlendirme”

ÖĞLEN YEMEĞİ 13.00-14.00 

3. OTURUM - 14.00-15.00:

“Uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek manuel değerlendirme”

  • Farklı işletim sistemleri kullanılarak yapılan değerlendirme
  • Farklı tarayıcılar kullanılarak yapılan değerlendirme
  • Farklı ekran çözünürlüklerinde yapılan değerlendirme

4. OTURUM - 15.00-16.00:

“Görme Engelli Kullanıcılar tarafından ekran okuyucu kullanılarak değerlendirme”

 

5. OTURUM - 16.00-18.00:

Genel DeğerlendirmeSonuç Raporunun HazırlanmasıTekil 09