Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Ve İletişim Günleri


Tekil 15

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 15. TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM GÜNLERİ: TEKİL15”
Tekil 15

 

Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan

 

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 3 Şubat 2021’de on beşincisi düzenlenecek olan Teknoloji ve İletişim Günleri (TEKİL15) etkinliğinde bu yıl, konumsal medya tüm yönleriyle tartışılacak.

TEKİL15’e her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal bilimler alanında konu üzerine çalışan önemli akademisyenler, ilgili sivil toplum/meslek örgütleri ve medya profesyonelleri katılıyor. Tüm gün sürecek etkinlik üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup sınırlı sayıda katılım alınacaktır. 2 Şubat Salı saat 16.00'ya kadar katılım başvuruları açık olacaktır. Etkinliğe katılmak için aşağıdaki adresten kayıt olabilirsiniz.

https://www.eventbrite.com/e/gsu-tekil15-konumsal-medya-dijital-cagda-mekan-tickets-138854634951

Etkinlik MS Teams üzerinden çevrim-içi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik kayıtları 2 Şubat Salı saat 16.00’da kapandıktan sonra kayıtlı katılımcılara e-posta üzerinden etkinlik erişim linki gönderilecektir.

Galatasaray Üniversitesi 15. Teknoloji ve İletişim Günleri: TEKİL15

03 Şubat 2021 Çarşamba
Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekân

10.30-12.00:

“Konumsal Medya ve Mekânın Dönüşümü”

Moderatör: Didem Özkul

Video

Konumsal Medya Bağlamında Enformasyonun Mekânsallaşması - Mekânın Enformatikleşmesi

Ayşe Gül Toprak, Sakarya Üniversitesi

Konumsal Medyaya Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Betül AydoğanGalatasaray Üniversitesi

Konum ve Konumsal Medyaya Eleştirel Bir Yaklaşım: Fiziksel-İletişimsel Hareketlilikler, Algoritmalar, Konumsal İzleme ve Profillendirme

Didem ÖzkulKarlstad Üniversitesi


12.00-13.00 Öğle Arası

13.00-15.00:

“Konumsal Medya ile Değişen Deneyimler”

Moderatör: Betül Aydoğan, Galatasaray Üniversitesi

Video

Konumsal Medya Olarak Akıllı Telefonlar ve Kadınların Dönüşen Deneyimleri

Yeliz Dede Özdemir, Bağımsız Araştırmacı

Temas Takip Uygulamaları ve Hayat Eve Sığar Uygulaması Özelinde Kişisel Verilerin Korunması

Faruk Çayır, Alternatif Bilişim Derneği

Kitle Turizminden Otantik Deneyime: Konumsal Medya, Yeni Gezginler ve Dijital Seyahatler

Mehmet Fatih Çömlekçi, Kırklareli Üniversitesi

Konum Tabanlı Mobil Oyunlarla Kentsel Deneyimin Dönüşmesi

Cemile Tokgöz Şahoğlu, Marmara Üniversitesi

15.00-15.15 Ara

15.15-17.00:

Konumsal Medyanın Kullanım Pratikleri

Moderatör: Cemile Tokgöz Şahoğlu

Video

İrem Muşkara, Mindshare, Dijital Medya Direktörü

Orhun Kayaalp, Multiplayer, Oyun İçerik Editörü
Serhat Koç, Avukat, Akademisyen
Burcu Özdemir, İBB, Akıllı Şehirler Müdürü

Tekil 15